Diensten - Boekhouding


 • slider-image

Ons accountantskantoor informeert jou vóór het rapporteert

Van ons accountantskantoor hoef je geen verrassingen te verwachten op het gebied van onze boekhoudkundige diensten. De wet is de wet en daarin is duidelijk omschreven welke administratieve verplichtingen jij als ondernemer moet naleven.

Hoe we hierbij te werk gaan is waarschijnlijk wél verrassend. Tenminste, dat beweren toch de vele ondernemers die we ondersteunen bij hun administratie.

Wij informeren vóór we rapporteren. Zo kan jij als ondernemer op tijd de juiste beslissingen nemen.

365 dagen: zoveel tijd heb je in een boekjaar om jouw bedrijf bij te sturen

Als ondernemer heb je het razend druk. Marketing, productie, leveringen, personeel beheren, klanten ontmoeten, administratieve taken. Toch heb je in een boekjaar minstens 365 dagen de kans om even op de pauzeknop te drukken.

Dat zijn dus veel mogelijkheden om een paar uurtjes vrij te houden om jouw situatie te evalueren.

 • Hoe heb je het tot nu toe op zakelijk gebied gedaan?
 • Wat moet/kan je in de nabije toekomst best doen om de financiële gezondheid van je onderneming op te krikken? Of te beschermen?
We weten dat de tijd snel vliegt. Daarom plannen wij tweemaal per jaar zelf een afspraak in met jou.

Halfjaarlijkse evaluatie van je boekhouding en bedrijf

Halverwege jouw boekjaar zitten we samen met jou rond de tafel met een van onze ervaren medewerkers.

De cijfers van de eerste twee kwartalen zijn dan gekend. Ze vormen een goede en betrouwbare basis om jouw afgelegde route te evalueren én de koers voor de tweede helft van je boekjaar vast te leggen.

 • Heb je de verwachtingen van verleden jaar ingelost?
 • Heb je openstaande schulden? Hoe kan je hier het beste mee omgaan?
 • Welke klanten hebben hun betalingen nog niet voldaan en moet je dringend aanmanen?
 • Welke investeringen heb je gedaan? Of ben je van plan te doen?
 • Wat is hiervan de impact op jouw winstprognose?
 • Heb je plannen met je personeel (aanwerven/afdanken)?
Elke ondernemer zit met vragen. Vanzelfsprekend komen ook AL jouw vragen tijdens ons gesprek uitgebreid aan bod.

Het doel van dit halfjaarlijkse evaluatie gesprek is om:

 • Je heel concreet advies te verlenen op basis van jouw cijfers en specifieke situatie.
 • Al jouw vragen omtrent je administratie uit te klaren.
 • Je voor te bereiden om de tweede helft van het boekjaar met succes aan te vangen.
 • Je prognoses te geven voor de volgende kwartalen.
 • Jouw prioriteiten mee te helpen bepalen.

Evaluatie in het derde kwartaal: de laatste sprint

Rond het derde kwartaal van jouw boekjaar nodigen we je opnieuw uit voor een persoonlijk gesprek. Ook ditmaal evalueren we samen met onze experten jouw situatie. Ditmaal ligt de focus op de afsluiting van je boekjaar.

 • Kan je best bepaalde uitgaven nu nog doen, of ze beter uitstellen tot volgend boekjaar?
 • Is het zinvol om nu nog te investeren en zo ja, waarin?
 • Hoeveel omzet moet je nog maken om je boekjaar succesvol af te ronden?
 • Hoe staat het met je personenbelastingen? Zijn hier optimalisaties mogelijk?

Het doel van dit gesprek is om:

 • Jou in de mate van het mogelijke te behoeden voor onaangename verrassingen.
 • Concreet advies te verlenen over investeringen en uitgaven die je best (nog niet) doet.
 • De prioriteiten voor het laatste kwartaal te bepalen zodat je je boekjaar op een optimale manier kan afsluiten.

Boekhouding voor vennootschappen

Heb je een vennootschap? Dan kan je in ons accountantskantoor terecht voor:

 • je btw-aangiften (maandelijks / per kwartaal)
 • het inrichten en controleren van jouw administratie
 • het opstellen en indienen van je jaarrekening
 • het opstellen van je balans
 • het voorbereiden en begeleiden van je jaarvergadering

Elke aangifte, balans, jaarrekening, enz. onderwerpen we aan een interne strenge controle door minstens een accountant die op de hoogte is van jouw dossier

Boekhouding voor eenmanszaken

Heb je een eenmanszaak die in aanmerking komt voor een vereenvoudigde boekhouding? Ook in dat geval kan je je boekhouding uitbesteden aan ons kantoor.

Op die manier geniet je van een aantal voordelen:

 • De absolute zekerheid dat jouw cijfers volledig kloppen.
 • Advies en ondersteuning van een onafhankelijke en ervaren accountantskantoor.
 • Ondersteuning bij het invullen en optimaliseren van je personenbelasting.
 • Enorme tijdwinst.
 • Steeds conform de laatste wetgevingen en regels.