Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is gepubliceerd


04 Apr 2019

Het Staatsblad van vandaag publiceert de wet dd. 23/03/2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. Het wetboek bevat 18 boeken. Deze wet treedt in werking op 1 mei 2019

U kan de wet hier lezen.